วันนี้ กลุ่มจักสานไม้ไผ่วังน้ำเขียว ใด้มาสอนผลิตภัณฑ์จักสานจากปาล์มน้ำมัน เพื่อต่อยอดให้กับทางกลุ่มที่บ้านห้วยยูง อ.เหนือคลอง  โดยมีนายอำเภอ ท่าน วิสูตร พฤกสุวรรณ เป็นประธานเปิดงาน และใด้อุดหนุนสิ ...

วันนี้ทางเรามีข้อปฏิบัติดีๆ ที่จะทำให้ลดความเสี่ยงที่จะติดโรค โควิด 19 มาฝากกันครับ   ล้างมือ ล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือ หลังเข้าห้องน้ำ สัมผัสสิ่งสกปรก ลูกบิดประตู ล้างมือ ...

ต้นหวาย

  • 09 May 2020

หวาย (Rattan) เป็นไม้ป่าในพืชตระกูลปาล์มนิยมนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้านโดยเฉพาะในการ จักสานเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงการนำหน่อหวายมาปรุงอาหารซึ่งให้รสชาตอร่อยเหมือนหน่อไม้ทั่วไป   หวายจัด เป็นไม้ท ...

เครื่องจักสาน คือ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย จากฝีมือความคิด ภูมิปัญญาของชาวบ้านมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ วัสดุอุปกรณ์คตินิยม และอาชีพของคนในท้อ ...