สิคราม(Sikram) จักสานไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์จักสานวัสดุธรรมชาติ กลุ่มจักสานไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเขาครามผสมผสานศิลปวัฒนธรรม ความเชี่ยวชาญทางหัตถกรรมสู่ผลิตภัฑณ์หลากหลายรูปแบบตะกร้าจักสานไม่ไผ้ ปลา เรือหัวโทง กระเช้าของขวัญและผลิตภัณฑ์จักสานอื่นๆอีกมากมาย